Rukovodstvo škole

 

Direktor Predrag Drinić
Pedagog Anja Vukojević - Dejana Đekić  
Psiholog Mirela Bogdanović Đuraš -
Tanja Stjepanović Živanić
Sekretar Branimir Đekić