OOUR Metalske struke

Sliku nam je poslao Mario Tešanović

4. E   Saradnici prevodioca

 

4. D, Prosvjetna škola (saradnici u nastavi)

Fotografiju poslala Nada (Marković) Sokolović

 

 

Elektrotehničari, 2. razred

Fotografiju poslala  Slađana (Panzalović) Vejić

 

IV 2 - Mašinski tehničari

Fotografiju nam je poslala Ružica ( Lješić) Knežević