TRGOVAČKA  ŠKOLA

 

Elektrotehničari, prvi razred

Fotografiju nam je poslao Aleksandar Đukić

 

1. F - Matematički tehničari

Fotografiju nam je poslala Meliha Isaković - Arnold

 

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA 4. RAZRED

Fotografiju na je poslala Sanja Malešević

 

GIMNAZIJA, fotografiju poslala Karolina Dankić

MEDICINSKA ŠKOLA