GIMNAZIJA

 

Ekonomski tehničari IV D (Fotografiju nam je poslala Dana Jovičić)

Ekonomski tehničari IV D (Fotografiju nam je poslala Dana Jovičić)

Ekonomski tehničari IV E (Fotografiju nam je poslala Dana Jovičić)

Ekonomski tehničari 1 E  ( FOtografiju nam je poslala Marica Krajnović)

1 E, Gimnazija ( Fotografiju nam je poslao Nemanja  Savić)